Na het drink- en fruitmoment is er gelegenheid voor spel en activiteiten die te maken hebben met onze vier pijlers:

Sport, bewegen en spel

BSO Siemenotje zet zich in voor een uitgebreid activiteiten aanbod op het gebied van sport, bewegen en spel. Niet alleen omdat kinderen in deze vormen uiting kunnen geven aan hun emoties, maar ook omdat dit goed is voor de gezondheid en fysieke gesteldheid.

Koken en bakken

Bij BSO Siemenotje is een grote keuken ingericht op het koken en bakken met de kinderen. Kennis maken met voeding, herkennen van groenten en fruit en het samen bereiden van een eigen maaltijd horen hierbij. Het proeven van de ingrediënten en de precisie en het geduld die nodig zijn bij bakken zijn leuke experimenten.

Natuur

BSO Siemenotje wil kinderen laten ontdekken. Erop uit gaan in de natuur is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van kinderen. Grenzend aan het terrein van de BSO ligt een klein bosje waar de kinderen kunnen ravotten en klauteren. Verder kunnen de pedagogisch medewerkers uitweiden naar het grotere bosje in Heinenoord om daar met de kinderen hutten te bouwen, te verzamelen en van alles te ontdekken.

Creativiteit

BSO Siemenotje biedt veel uiteenlopende activiteiten op creatief gebied; niet alleen zodat kinderen in deze vormen uiting kunnen geven aan hun emoties, maar ook omdat ze hun talenten kunnen ontdekken. De ene keer bieden de pedagogisch medewerkers een gerichte knutselactiviteit aan, de andere keer maken ze gebruik van open eind materialen en kunnen de kinderen hun fantasie de vrije loop laten. Zo is er voor ieder wat wils!

Huiswerk

Op onze bso kunnen kinderen op een rustig plekje huiswerk maken. De pedagogisch medewerkers zullen het kind hierbij stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. Zij oefenen echter geen dwang uit en zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat. Dit gaat in overleg met ouders.

In vakantieweken komen kinderen langer naar onze bso. Daar spelen we op in door andere activiteiten te organiseren, met meer variatie in het programma en met meer onderling sociaal contact. In deze periode doen we daarom vaker sociaal-culturele, en educatieve activiteiten. We hebben tijd voor thema’s en bijbehorende avontuurlijke uitstapjes (dichtbij of verder weg). We informeren ouders hier vooraf over.