Opgroeien bij ons

Onze bso is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Gezien de grote verschillen in behoefte en ontwikkeling hebben we op dit moment 3 groepen.
Kirakwa is voor kinderen van groep 1 en 2. Sazoeri en Wakiwoe zijn twee verticale identieke groepen voor kinderen van groep 3 t/m 8.

Pedagogisch medewerkers

Voor kinderen is het belangrijk dat leidsters zoveel mogelijk een ‘bekend’ gezicht zijn. Alle pedagogisch medewerkers zijn minstens MBO- en/of HBO- geschoold. Als iemand ziek is, proberen we een vervanger uit het vaste personeelsbestand te regelen. Bij de actieve bso proberen we zoveel mogelijk verschillende activiteiten aan te bieden op het gebied van koken en bakken, sport- en spel, creativiteit of natuur. Lees hier wie er voor jouw kindje zorgen.

Oudergesprekken

Ook nu je kindje op de basisschool zit, vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met ouders. Daarom willen we minimaal eens per jaar een oudergesprek blijven voeren over de ontwikkeling van je kind en om jullie mening te horen over hoe Siemenotje opvang biedt.