Flexibele opvang

Siemenotje biedt flexibele opvang aan ouders met onregelmatige werktijden. Dat werkt als volgt: je koopt het middagen in dat je gemiddeld denkt nodig te hebben per week . Dit rekenen we om naar een gemiddelde per maand. Ook kun je de ene week meer en de andere week minder dagen afnemen, terwijl het aantal ingekochte dagdelen gelijk blijft. Als je voor flexibele opvang kiest, kies je automatisch voor de lange opvangvorm (tot 19.00u). Wisselen tussen verschillende dagen is ook mogelijk, vraag tijdens de intake naar de mogelijkheden. Om flexibele opvang te kunnen (blijven) leveren, hebben wij het werkrooster minimaal vier weken van tevoren nodig om de opvangdagen in te kunnen plannen. Lukt dat niet, dan zullen we in overleg met elkaar kijken of wij de opvangdagen kunnen verzorgen. Het rooster mag je mailen naar de groep waar jouw kind zit. Iedere groep heeft een eigen mailadres.

Openingstijden

Onze buitenschoolse opvang is 51 weken per jaar open. De week tussen kerst en oud en nieuw zijn we gesloten. De bso start om 7.00 uur met een betaalde optie om te beginnen vanaf 6.30 uur. We sluiten om 19.00 uur.

Vervoer van en naar de bso

De voorschoolse opvang vindt plaats op de locatie Tienvoet 4. Vanuit daar worden kinderen te voet, of met de auto/ taxi naar school gebracht. Kinderen wegbrengen naar een basisschool in een ander dorp dan Heinenoord is geen probleem.
Hetzelfde geldt voor het ophalen na schooltijd. Vanaf de basisscholen in Heinenoord lopen de kinderen en pedagogisch medewerkers naar locatie de Tienvoet of naar locatie de Voetbal . In de andere dorpen worden de kinderen met de auto/ taxi opgehaald. Afhankelijk van het aantal kinderen per school kan er een bijdrage gerekend worden voor het vervoer.

Spelen met vriendjes en vriendinnetjes

Na schooltijd willen kinderen soms spelen met een bepaald vriendje of vriendinnetje. In overleg met de pedagogisch medewerker mag je kind een vriend(in) meenemen naar de buitenschoolse opvang. Of dat mogelijk is, hangt af van de bezetting en de planning. Andersom komt het ook voor dat je kind graag met een vriend(in) mee naar huis wil. Ook dit is als zelfstandigheid aan te geven in ons digitale systeem. Mocht dit nog niet gebeurd zijn bellen we met de ouders, tenzij er specifiek is aangegeven dat je kindje niet mag spelen.

Inschrijven/Uitschrijven

Inschrijven
Als je overweegt om voor Siemenotje te kiezen, kun je in een rondleiding kennis maken en je wensen kenbaar maken, bijvoorbeeld op welke dagen je opvang wilt afnemen. Ook kun je sfeer proeven en vragen stellen aan de pedagogisch medewerkers.
Als je je kind wilt aanmelden, kan dat met het inschrijfformulier. Op basis hiervan stellen wij een contract op, dat we beide digitaal ondertekenen. Daarin staat hoeveel en welke dagen je (vakantie)opvang wilt afnemen, hoe je wilt betalen en of er bijzonderheden zijn. Het contract heeft een opzegtermijn van één maand, en kan op elke datum ingaan.

Het intakegesprek
Voor de start van de opvang nodigen we de ouders uit voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker van de groep. In dit gesprek wisselen jullie informatie en gegevens uit over het kind met behulp van een intakelijst. Zo krijgen de pedagogisch medewerkers van de groep alvast de informatie om zo goed mogelijk voor je kind te gaan zorgen. In het intakegesprek maken jullie ook een afspraak om te wennen. Deze dag(en) plannen we op de gewenste opvangdagen. Zo raken de ouders en de kinderen vertrouwd met onze opvang en de groepsgenootjes.

Wachtlijst
Wij hopen ieder kind zo snel mogelijk een plek te kunnen bieden, maar er kan een wachtlijst ontstaan. In dat geval zullen wij je op de hoogte houden van de mogelijke termijn waarop we je kind kunnen plaatsen. Broertjes en zusjes van kinderen die al bij Siemenotje zitten, krijgen voorrang met betrekking tot de plaatsing.

Uitschrijven
Stuur een schriftelijke opzegging naar info@siemenotje.nl of naar het postadres:
Wouter van den Walestraat 3
3274 CR Heinenoord
Vermeld in de opzegbrief de reden van opzeggen en de geplande einddatum, rekening houdend met de opzegtermijn van een maand. Na ontvangst van de opzegging ontvang je van ons een bevestiging met daarin de geplande einddatum.
Wanneer je kindje naar de (middelbare) school gaat wordt het contract automatisch beëindigd op de datum van de verjaardag. (12 jaar)

Identificatieplicht

Voor je kind is het fijn als papa of mama hem of haar ophaalt, maar dat lukt niet altijd. Dan kan iemand anders dit voor je doen. In dat geval vinden wij het fijn om van jou persoonlijk te horen wie (naam en geboortedatum) je kind komt ophalen. De ophaler is verplicht om zich te identificeren middels een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort of rijbewijs. Als er een derde persoon is die altijd je kind mag ophalen, kun je eenmalig het formulier ‘Ophalen door derden’ invullen. Dit formulier gaat samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de betreffende persoon in het dossier van je kind.

Extra opvang/Ruilen

Bij alle soorten opvang kun je gebruikmaken van een dag extra opvang of een ruildag, welke je kunt aanvragen via de digitale login van Konnect. Zowel de extra opvang dag als de ruildag moeten worden goedgekeurd door de pedagogisch medewerker op de groep.

Extra opvang dag
Wanneer de extra opvang dag is goedgekeurd, zal deze op de eerstvolgende factuur in rekening worden gebracht. Let erop dat je deze extra dagen niet direct vergoed krijgt van de belastingdienst, maar dat die verrekend worden bij het opgeven van je jaaropgave.

Een ruildag
Een dag ruilen is voor ons geen probleem. Als je kindje door vakantie, feestdagen of ziekte niet kan komen, mogen die dagen onder bepaalde voorwaarden worden ingehaald:

 • Mits tijdig door de ouders zelf afgemeld via Konnect;
 • Te compenseren binnen 8 weken vanaf de opvangdag. (dit geldt voor alle vormen van afwezigheid)
 • Mits de bezetting van de groep het op de gevraagde dag toelaat.
 • Een reeds geruilde dag mag bij ziekte of afwezigheid niet nog een keer geruild worden.
 • Bij ruiling naar een woensdag of vrijdag worden de extra uren gefactureerd.
 • Dagdeel in een schoolweek tegen school- en schoolsluitingsdagen.
 • Dagdeel in een vakantieweek tegen schoolsluitings- en vakantiedagen.
 • Dagdeel VSO tegen dagdeel NSO en andersom, mits hier genoeg tegoed voor aanwezig is.
 • Lang dagdeel tegen kort dagdeel, het overgebleven tegoed wordt bewaard.
 • Kort dagdeel tegen lang dagdeel, mits genoeg tegoed aanwezig. Een aanvraag tot extra factureren is ook een optie.
 • Let op: meld je verschillende afwezige dagdelen apart van elkaar af, zodat er per dagdeel een tegoed wordt aangemaakt.
 • Ziek?

  Gebruik deze richtlijnen om in te schatten of je kindje te ziek is om door ons opgevangen te worden.

  Trakteren

  Gezonde kinderen zijn fitte kinderen! We hebben heeft een ‘gezond-snoepen beleid’ en geven je hier graag tips over passende traktaties. Ook wordt er in de nieuwsbrief regelmatig voorbeelden gegeven van een gezonde traktatie.

  Medewerkers

  Benieuwd naar wie er voor jouw kind zorgen? Leer hier de medewerkers kennen!

  Klachten

  We nemen klachten serieus, en zo kun je je klacht kenbaar maken.

  Samenwerkingspartners

  We werken op dit moment samen met, of zijn aangesloten bij de volgende partijen.